دوره مهمانداری

آموزشگاه هوانوردی همابا ما مهماندار شوید

تربیت مهمانداری

« آگهي تربيت مهماندار هوائي »
بمنظور تربيت و آموزش مهماندار هوائي اين شركت در نظر دارد تعدادی داوطلب با شرایط زیر پذیرش نماید :
شرايط مورد نياز :
1 .دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه
2. دارا بودن حداقل سن 18 سال تمام
3. داشتن حداقل قد 160 سانتیمتر تمام و وزن متناسب با قد(الزامی است)
4.ارائه تاییدیه پزشکی مبنی بر برخورداری از سلامت کامل به تشخیص مرکز پزشکی هوائی سازمان هواپیمائی کشوری.
5. دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم غير پزشكي در مورد آقایان .
6. موفقیت در آزمون زبان انگلیسی ( در حد دیپلم)
  **واریز مبلغ 600,000 ریال بحساب شماره 121845660 .بنام مرکز اموزش های هوا یی هما نزد بانک تجارت شعبه اکباتان کد 411 و ارائه اصل فیش بانکی بهمراه مدارک ذیل
**  واجدين شرايط مي‌توانند فرم درخواست ذيل را تكميل و به انضمام تصاوير صفحه اول شناسنامه ، کارت ملی ، مدرك تحصيلي، گواهي انجام خدمت سربازي يا معافيت دائم , اصل فیش بانکی ، دو قطعه عكس 4×3 را حداكثر  تا تاريخ مندرج در فرم ثبت نام به آموزش مراجعه نمایند.
**   كارت ورود به جلسه در تاریخ مندرج در فرم ثبت نام (یک روز قبل از امتحان) قبل از شروع آزمون در جاده مخصوص كرج ،نرسیده به اکباتان خیابان شهید عموئیان نبش کوچه دوم پلاک 1 توزیع خواهد شد.
**   مدت زمان آموزش حدود 5 ماه خواهد بود و در صورت موفقیت در دوره زبان انگلیسی داوطلبان در دوره تخصصی شرکت داده خواهند شد و پس از پایان دوره گواهينامه معتبر اعطاء مي‌گردد.
**   شهریه دوره مبلغ 105،000،000 ریال که در ابتدای دوره  55,000,000  ریال و مابقی در 3 قسط اخذ خواهد گردید .
**   شايان ذكر است اين شركت هيچگونه تعهدي جهت استخدام داوطلبين پس از طي دوره مذكور را نداشته و صرفاً در صورت نياز شركتهاي هواپيمائي به استخدام مهماندار از وجود آنان استفاده خواهد شد.
« بديهي است به مدارك ناقص ، مخدوش و يا مداركي كه پس‌از مهلت مقرر ارسال‌شود ترتيب اثر داده‌ نخواهد‌شد.»


فرم ثبت نام