قابل توجه کلیه دانش جویان گرامی بزودی کلاس های آنلاین از طریق همین سایت اجرا می گردد. لازم به ذکر است جهت ورود به این سامانه از راهنمای گذاشته شده استفاده نموده و نام کاربری خود را از واحد آموزش یا همین سایت دریافت نمایید.